El Govern aprova un decret que potencia la dona al món de l’esport

El text, que entrarà en vigor en 20 dies, no afectarà a les eleccions del Barça

El Govern ha aprovat aquest dimarts el nou Decret de les Entitats Esportives de Catalunya, que simplifica la normativa en aquest àmbit i incorpora novetats que afecten tot tipus de clubs, federacions i entitats. El text estableix mesures per afavorir la igualtat de gènere, una millor gestió de les entitats i canvis en l’estatut dels directius o en el règim orgànic pel qual es regeixen els clubs, entre d’altres aspectes.

Cal destacar que aquest decret és pioner perquè dóna instruments al Govern per aplicar mesures de caire legislatiu que afavoreixin la presència del màxim nombre de dones en llocs de rellevància de les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya. Així, totes les entitats han de preveure plans d’igualtat i de promoció de l’esport femení tant en la vessant de la pràctica com en la gestió. El text però, que entrarà en vigor en 20 dies, no afectarà a les eleccions del Barça.

Canvis en els mandats, assemblees i constitució

La nova normativa també afecta de diverses maneres el desenvolupament dels clubs. Així, en primer lloc, garanteix que si els Estatuts preveuen la limitació de mandats, el president sortint no pugui assumir la presidència en cap moment del mandat immediatament posterior.

Es mantenen els canvis decretats anteriorment, que estableixen la durada dels mandats de 6 a 8 anys i la presència d’un mínim de tres persones per constituir un club. A més, s’elimina la distinció entre club federat i club de lleure i s’homologuen les Associacions Esportives Escolars al règim de funcionament dels clubs.

Més llibertat per les federacions catalanes i els esportistes

El nou decret deixa sense efecte la subjecció obligatòria de les federacions catalanes a les estatals i els dóna llibertat de vinculació a altres federacions estatals o internacionals. Un altre canvi destacat és l’ampliació de la definició d’esportista català als estrangers amb dos anys d’empadronament a Catalunya (veïnatge administratiu). A banda, i pel que fa a l’activitat de les seleccions catalanes, prima el dret d’un esportista a participar en la selecció sobre el dret del club a retenir-lo.

Funcions dels directius

També hi ha novetats destacades en les funcions dels directius de les entitats, que veuen reforçat el seu caràcter voluntari i no professional. Queden regulades, a més, les incompatibilitats dels càrrecs directius, així com la percepció de compensacions econòmiques als directius, de manera que no podran ser contractats directa o indirectament.

Més informació

Nou comentari