Les federacions catalanes condemnen els abusos sexuals a l’esport
Els presidents i presidentes de les federacions esportives catalanes es reuneix a la seu de la UFEC.
Els presidents i presidentes de les federacions esportives catalanes es reuneix a la seu de la UFEC. | UFEC

Contundent manifest de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya contra els abusos sexuals. L’ens federatiu ha difós un manifest en el qual manifesta “la ferma voluntat de les federacions esportives catalanes de condemnar i lluitar per l’erradicació efectiva d’aquest flagell que afecta no només les nostres entitats sinó tot el conjunt de la societat“.

 

“L’esport és, sens dubte, un espai de lleure i activitat competitiva en el qual totes les persones que hi participen tenen el dret fonamental a practicar-lo amb seguretat, integritat, protecció i per a l’assoliment del desenvolupament harmònic de les seves capacitats. Conscients d’això, les federacions esportives catalanes tenen el sòlid compromís de procurar entorns segurs per als seus esportistes i professionals, que vetllin per fer de l’esport una pràctica de salut i benestar”, exposa el comunicat.

 

El text, que desemmascara com d’alarmant és la realitat (un de cada cinc infants és víctima d’alguna forma de violència sexual en el seu entorn immediat, segons dades del Consell d’Europa, i el 85% dels casos no són mai denunciats, i dels casos posats en coneixement de les autoritats judicials, 7 de 10 acaben sense condemna per manca de proves suficients o per prescripció dels actes, segons un informe de Save the Children), manifesta la necessitat com a societat de dotar-se de recursos i eines per denunciar i prevenir “que cap persona sigui víctima d’actes i conductes que atemptin contra la seva indemnitat i integritat sexual”.

 

Tenint en compte que calen més mesures de suport jurídic i psicològic a les víctimes directes i indirectes dels abusos, cal “crear polítiques reals de prevenció i formació en tots els àmbits (escolar, laboral), i impulsar més campanyes de conscienciació  sobre la violència sexual i de resposta davant les sospites d’una situació d’abús”. Per aquest motiu, aquest any la UFEC posarà en marxa una comissió tècnica d’assessorament per ajudar les víctimes que vulguin denunciar (més enllà de les mesures per a la detecció i prevenció de la comissió de delictes en el si de les entitats membres que fa anys que existeixen).Nou comentari