Els socis del Barça que alliberin la seva localitat amb una antelació mínima de 20 dies gaudiran d’una bonificació del 20% sobre la quantitat a percebre. És una de les grans novetats que ha anunciat la junta directiva del Barça, que ha modificat el model del Seient Lliure per a la temporada 2018-19 amb el repte de continuar fomentant l’assistència al Camp Nou. El nou calendari d’alliberament pretén premiar el soci que alliberi amb antelació la seva localitat. 

Si la localitat s’allibera en un termini entre els 10 i els 20 dies previs a la celebració del partit, s’abonarà la liquidació corresponent, tant si es ven com si no es ven, però sense cap bonificació. I si s’allibera en un termini inferior als 10 dies abans del partit, només s’abonarà la liquidació corresponent si es ven la localitat. En tots els casos es manté el límit del 95%, com a xifra límit de recuperació del preu total de l’abonament.

 

El Club establirà unes quantitats fixes per zona de preu d’abonament i categoria dels partits que es definiran a l’inici de cada temporada, per bé que el percentatge del valor total a recuperar mitjançant el Seient Lliure s’assignarà de manera diferenciada entre els partits de la primera i la segona volta de la temporada. D’acord amb l’interès dels partits, s’adjudica un 35% del valor de l’abonament en els partits de la primera volta i un 65% en els partits de la segona.

Els abonats que alliberin la seva localitat sabran l’import que els pertoca. Aquesta informació serà pública i es podrà consultar al web i a l’aplicació mòbil des de l’inici de la temporada. Pel que fa a la liquidació, s’eliminen els ingressos de partit a partit. Les quantitats abonades sempre s’acumularan i es descomptaran de l’abonament de la temporada següent. D’aquesta manera se simplifiquen les transaccions entre el Club i els abonats al llarg de tot l’any.Nou comentari